Om de opvang en begeleiding van starters in de regio's te stimuleren heeft het Ministerie van Economische Zaken (EZ) de landelijke werkgroep regionale startersopvang in het leven geroepen.

De werkgroep heeft in dit boekje een aantal succesvolle startersopvangtrajecten -'best-practices'- gebundeld. In twaalf interviews met starters wordt ter inspiratie van MKB voorlichters en -adviseurs een beeld geschetst van de huidige startersopvang. De ideeën en leerervaringen dienen om een bijdrage te leveren aan de verdere verbetering van de startersopvang.

Boekontwerp voor de uitgave 'Best Practices, 12 praktijkvoorbeelden Starters', voorlichting voor starters.


In deze werkgroep zijn instanties vertegenwoordigd die op landelijke schaal betrokken zijn bij de voorlichting, advisering en begeleiding van startende ondernemers: Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK Nld), de Vereniging van Kamers van Koophandel (VVK), het Landelijk Platform Lokale Startersinitiatieven (LPLS) en EZ. De werkgroep stelt zich ten doel de kwaliteit en de toegankelijkheid van de startersopvang verder te verbeteren.