Wat doet Codde en van Beresteyn

Het Hofje Codde en Van Beresteyn ligt in Haarlem aan de Jos Cuypersstraat 16-54, naast de kathedrale basiliek Sint Bavo. Het biedt haar bewoonsters een beschermde omgeving waar zij rustig en zelfstandig kunnen leven in hun eigen woning en ook horen bij een woongemeenschap. Wonen op het hofje betekent hulp bieden als dat nodig is en ook geholpen worden als daar behoefte aan is. De hofjes in Haarlem zijn bedoeld voor alleenstaande oudere dames van katholieke huize.

Wat doet Studio van Pelt

Studio van Pelt werd aangetrokken om gehele huisstijl met alle middelen te ontwerpen, begeleiden en op te leveren. Hieronder viel het ontwerp van de brochures, documentatiemappen, ontwerp voor de website van Codde en Van Beresteyn, Hofjes in Haarlem. De ontwikkelde huisstijl voor Codde en van Beresteyn, is een combinatie van oud: #FransHals en verwijzing naar de recentere kunst: #BorekSipek.

Hieronder zijn enkele voorbeelden van de middelen die ontworpen zijn door Studio van Pelt.


De Hofjes werden in Nederland vooral in de 16e en 17e eeuw gebouwd in opdracht van rijke burgers. Zij boden huisvesting aan behoeftige ouderen. Het was een vorm van liefdadigheid waarbij familieleden of bedienden van de stichters verzekerd waren van een onbezorgde oude dag. Een hofje bestond meestal uit een aantal kleine woningen om een binnenplaats of –tuin. De stad Haarlem telt nog drieëntwintig hofjes.