Ontwerp van de Nederlandse en Engelse omslag van het Klimaat- Energieakkoord tussen Rijk en Provincies 2009-2011 voor het Interproviniciaal Overleg - IPO in Den Haag.

Klimaatakkoord en Energieakkoord tussen Rijk en provincies waarin het werken aan een duurzame energievoorziening in Nederland, naast de klimaatdoelstellingen, een bijdrage levert aan het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele energie. Zie ook de publicatie Prisma 2009 - interprovinciale milieuprojecten


Provincies Schakel voor klimaat en Energie.

#ipo #studiovanpelt #energie # klimaat