Brochure Klimaat- Energieakkoord tussen Rijk en Provincies 2009-2011 van de Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en het Interproviniciaal Overleg - IPO in Den Haag.


Klimaatakkoord en Energieakkoord tussen Rijk en provincies waarin het werken aan een duurzame energievoorziening in Nederland, naast de klimaatdoelstellingen, een bijdrage levert aan het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele energie. Zie ook de publicatie Prisma 2009 - interprovinciale milieuprojecten

#ipo #studiovanpelt #energie # klimaat #energieakkoord