Vormgeving van het campagne materiaal voor de Open Monumentendag in Amerongen. Onder het motto “Groen van toen”. Met dit landelijke thema wordt stilgestaan bij de rol, het belang en de betekenis van het groen in relatie tot monumenten. Met het thema is er aandacht voor historische buitenplaatsen, landgoederen, stadsparken, tuinen, boerenerven, buitenplaatsen, monumentale bomen, begraafplaatsen, verdedigingswerken, landschapselementen als dijken e.d.


Het promotie materiaal bestaat uit briefpapier, envelop, logo ontwerp en vlagontwerp en het ontwerp van de tweezijdige drukwerk folder met op de voorzijde van de folder het programma en aktiviteiten en op de achterzijde de te bezichtigen lokaties van de monumenten in Amerongen dat tevens wordt gebruikt als affiche.

See more work by Studio van Pelt on Behance and Issuu