Publieksversie van de ICT-Agenda 2008-2011. Met deze strategische agenda wil de overheid bereiken dat Nederland ook in 2015 tot de internationale koplopers op ICT-gebied behoort. De overheid wil zich inspannen voor betere dienstverlening en innovatie door gebruik van ICT.

Nederland moet ook in de digitale omgeving een exporteur van innovatieve producten en diensten zijn. Daartoe moet onze maatschappij zich sneller ontwikkelen dan de landen om ons heen. Nederland moet zich ontwikkelen tot een maatschappij die vaardig is met en voorop loopt in digitale dienstverlening en het gebruik van ICT. 


Voorwoord van de Staatssecretaris van Economische Zaken Frank Heemskerk

Dit is een samenvatting van de ICTAgenda 2008-2011, bedoeld voor burgers, bedrijven en (overheids)instellingen die interesse hebben in het ICT-beleid van het kabinet op hoofdlijnen.