VNSI

Sociaal- en economisch jaarverslag

Woningstichting Vooruitgang

Sociaal- en economisch jaarverslag

Huisstijl en Publicaties SNL

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer IPO

Natuur en landschapsbeheer

In Nederland liggen veel waardevolle landbouwgebieden, natuurterreinen en landschappen. De provincies willen de natuurwaarden in deze gebieden graag behouden en verder ontwikkelen. Daarom verlenen zij subsidie hiervoor via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap gaat uit van afstemming en samenwerking tussen alle partijen die landschap en (agrarische) natuurgebieden beheren en een bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de natuurkwaliteit.

Het IPO in Den Haag kwam met de vraag een huisstijl te bedenken voor het SNL. De communicatie middelen van de huisstijl zijn o.a. uit het logo ontwerp, huisstijldrukwerk, envelop, A4 samenvatting, affiche, poster, powerpoint template en het naslag boek.


Huisstijl elementen en het basisboek subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL). De illustratie is een referentie naar de richting waarin het landschap zal worden veranderd. 

IPO: Interprovinciaal Overleg